Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
search
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO
 • Analyzátor spalin (měření spalin) Wöhler A 450 CZ - NO

Analyzátor spalin Wöhler A 450 NO (CO 10 000 ppm + NO 3 000ppm)

2 168,40 €   s DPH

1 807,00 €   bez DPH

7-10 dni
 • základná konfigurácia s meracou hadicou a  sondou 250 mm
 • CO senzorom 10.000 ppm
 • NO senzorom 3.000 ppm
 • tlakovým sensorom pro 4/8 Pa test
 • USB nabíjacím adaptérom s micro USB káblom
 • Li-Ion akumulátorom

Množstvo

Analyzátor spalin (meranie spalin) Wöhler A 450 L

Ľahký a rýchlo použiteľný ako smartphone. To je  nový analyzátor spalin WÖHLER A 450 L. Výhody tohto prístroja sú zrejmé na prvý pohľad: všetky funkcie na displeji sú prístupné dotykom prsta.

Široký rozsah použitia analyzátora A 450 a jeho výhody
 • software prístroja kompletne v českom jazyku
 • zdarma aplikacia (Wöhler A 450 APP) do vášho telefónu, tabletu)
 • funkcia automatickéj ochrany preťaženia  senzora CO
 • export dat - USB, WLAN alebo infračerveným rozhraním
 • PC program pre zpracovanie hodnôt  v českom jazyku
 • grafická podpora nameraných hodnôt
 • možnosť uloženia  1 000 nameraných údajov
 • silný magnet pre uchytenie  prístroja
 • široký sortiment příslušenstva
 • ochrana displeja proti poškodeniu
 • grafický náhľad namraných hodnoôt pred ich vytlačením
 • voliteľné jednotky pre rôzne merania
 • možnosť manuálne nastaviť referenčnú hodnotu O2 – výpočet periodickéj  prehliadky TPG 70401
 • meranie ťahu spalinovéj  cesty
 • 4 / 8 Pa Test
 • analýza spalin
 • meranie CO v okolí spotrebiča
 • meranie  mdzikružia
 • vysoká spoľahlivosť
 • efektivna ochrana proti vniknutí kondenzátu
 • diagnostika prístroja a senzorov
 • flexibilná meracia hadica
Technické údaje
O2 - meraná hodnota:
Senzor: elektrochemický
Rozsah: 0 ... 21,0%
Presnost: ± 0,3 % n.h.
CO - meraná hodnota:
Senzor: elektrochemický
Rozsah: 0 ... 10.000 obj. ppm, rozlišenie 1 obj. ppm
Presnost: ± 20 ppm (< 400), inak ± 5% n.h. (při H2 < 5% z n.h.)
NO - meraná hodnota:
Senzor: elektrochemický
Rozsah: 0 ... 3.000 obj. ppm, rozlíšenie 1 obj. ppm
Presnost: ± 5 obj. ppm (< 100), jinak ± 5% n.h.
Teplota spalín:
Zobrazení: °C
Princip meraia: termočlánok (NiCr-Ni)
Rozsah: - 20,0 ... 800,0°C, rozlíšenie 0,1°C
Presnost: - 20,0 ...133,0°C: ±2°C, 133,0... 800,0°C: ±1,5% nam. hodnoty
Diferenčný ťah dymovodu s 4 Pa testom:
Zobrazenie: Pascal
Princip merania: polovodičová membrána
Rozsah merania: 0,0 ... 110 hPa, rozlíšenie 0,1 Pa (< 1000,0 Pa) 
inak 1 Pa, pri meraní ventilačnej ztraty 0,01 Pa
Presnost: ± 0,3 Pa (< 10,0 Pa), iinak 3% n.h., proud ≤ 0,2 Pa behom 5 minut
Teplota spaľovaného vzduchu:
Zobrazenie: °C
Princíp meraniaí: termočlánok (NiCr-Ni)
Rozsah merania: -20...100°C, rozlíšenie 0,1°C
Presnost: ± 1°C
4 Pa test
Princip merania: elektrické meranie odporu
Rozsah merania: 10,0...40,0%, rozlíšenie 0,1%
Presnosť: ± 40% pvypočítané podľa VDI 4206 diel 4
Všeobecné údaje:
Skladovacia teplota: - 20 °C ... 50 °C
Prevádzková teplota: + 5 °C ... 40 °C (s ohľadom na dodržanie presnosti merania)
Pracovná doba: cca 6 h (závislá na pracovných podmienkach a podsvietením displeja)
Napájanie: lithium-ion akumulátor 3,6 V, 2.250 mAh, nabíjanie cez USB
Hmotnosť: 620 gr
Rozmery: 160 x 110 x 45 mm (bez sondy)
Dĺžka hadice sondy: 1.500 mm
Rozsah dodávky
 • základná konfigurácia s meracou hadicou a sondou 250 mm
 • CO senzorom 10.000 ppm
 • NO senzorom 3.000 ppm
 • tlakovým senzorom pre 4/8 Pa test
 • USB nabíjacím adaptérom s micro USB kablom
 • Li-Ion akumulátorom

Wöhler
5939

Príslušenstvo