Ostatné meracie prístroje

OSTATNÉ MERACIE PRÍSTROJE - MERANIE PRAŠNOSTI, TESNOSTI BUDOV, TESNOSTI DYMOVODOV...

Naša firma je  predajcom prístrojov na meranie prašnosti, tesnosti stavieb (budov), tesnosti dymovodov (komínov), meranie CO, meranie hluku, meranie klímy v miestnosti zariadenia, tlakové skúšky kanalizácie a pod. vyrábané firmou Wöhler Technik Gmbh.

Aktuálne údaje o vzduchu sú vďaka meraniu jemného prachu vždy na očiach ! Tuhé častice (forma suspendovaných častíc) pozostávajú z komplexnej zmesi pevných a kvapalných častíc a predstavujú relevantný environmentálny problém, ktorý obmedzuje výkonnosť a môže mať aj vážne následky na zdravie.

Prístroje na meranie jemného prachu sa tu používajú na kontrolu krbov, ktoré sú prevádzkované na tuhé palivá. Dnes je možné toto meranie vykonať priamo na mieste pomocou zariadenia na meranie pevných častíc .

Merajte pevné častice pomocou presnej technológie!

Meranie jemného prachu je možné vykonať gravimetricky priamo na mieste a okamžite vyhodnotiť. Obsah prachu, koncentrácia O2 a koncentrácia CO sa pri meraní jemného prachu zobrazujú graficky alebo numericky na prístroji na meranie jemného prachu a vyhodnotenie krbu prebieha automaticky. Prístroj na meranie pevných častíc je veľmi praktický a napriek tomu robustný, vďaka čomu je ideálnym spoločníkom na merania.

Podkategórie

Počet produktov: 14

Zobrazené produkty: 1-14 z 14 položiek

Aktívne filtre