WÖHLER DP 700 - MĚŘENÍ TĚSNOSTI
search
 • WÖHLER DP 700 - MĚŘENÍ TĚSNOSTI
 • WÖHLER DP 700 - MĚŘENÍ TĚSNOSTI

WÖHLER DP 700 - MERANIE TESNOSTI

7 207,20 €   s DPH

6 006,00 €   bez DPH

7-10 dni
 • Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchových systémů
 • měřící vzduchová hadice 3,75 m
 • měřící vzduchová hadice 4 m ke adaptéru
 • měřící tlaková hadice 10 m
 • kalibrační protokol
 • síťový kabel 2,5 m
 • adaptér 0,3
 • 2 mosazné vsuvky
 • hadicové konektory pro měření podtlaku
 • filtr
 • silikonový olej
 • 2 přepravní kufry
Množstvo

Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchových systémů

Jsou kladeny stále vyšší nároky na energetickou třídu větracích systémů. Těsnost vzuchotechniky hraje v tomto zvláštní roli. Zde je velký potenciál v tom případě, že rychlost průtoku vzduchu s nízkým únikem lze přizpůsobit aktuálním požadavkům. V budoucnosti bude stále důležitější brát v potaz netěsnosti vzduchového systému. Doporučené měření proto nabývá stále většího významu.

 • Měření těsnosti dle ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
 • měření těsnosti dle ČSN EN 14134 - Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
 • měření třídy těsnosti dle ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy dle norme ČSN EN13779-2010-07, ČSN EN 1507, ČSN EN 12237, ČSN EN 13403 stejně tak ČSN EN 13180
 • splňuje vysoké požadavky na přesnost dle ČSN EN 1751 a ČSN EN 15727 pro měření jednotlivých komponent (± 0,0009 l/s)
 • s adaptérem pro rozsah měření menší 0,3 l/s
 • snadné ovládání
 • volitelné automatické nebo manuální sekvenční měření
 • možnost samostatného měření diferenčního tlaku
 • indikace měřené hodnoty v jakýchkoli jednotkách bez manuálního zásahu
 • protokol měření - výtisk přímo na místě na termotiskárně (volitelné příslušenství)
 • příruční sada ve dvouchu kufrech, snadná pro přepravu
Možnosti využití přístroje DP 700
 • testování těsnosti s velkým rozsahem měření úniku: od jednotlivých komponentů až do kompletního systém s plochou 100 m²
 • zkouška těsnosti klimatizace, klimatických komor, výměníků tepla, rozvodních skříní a jiných uzavřených prostor
 • zkouška těsnostii místností
 • praktické i laboratorní měření stavebních součástí (např. OSB-desky, okno)
 • může být integrován do závěrečné kontroly v sériové výrobě s možností volitelného ovládání programu (ovládání přes USB port z PC)
 • s redukovaným výkonem (40 l/s) použitelného s 110 V, 60 Hz
Princip měření

Kontrola těsnosti větracích a klimatizačních systémů dle ČSN EN 12599

Vzhledem k dostupnosti zkoušky těsnosti by se tato kontrola měla provádět již ve fázi montáže. Kontrola těsnosti se provádí v souladu s ČSN EN 13779, kde jsou definované třídy těsnosti A až D. Za účelem provedení této zkoušky se systémy rozdělí a utěsní do jednotlivých částí. Poté vyrobí zkušební přístroj na těsnost přetlak pomocí ventilátoru v přiměřených utesněných úsecích vedení přívodního vzduchu, a ve vedení odpadního vzduchu podtlak, který by měl pokud možno být uprostřed středního provozního tlaku. Standardně je předpokládáno + 200, +400 nebo +1.000 Pa jako přetlak, -200, -400 nebo -750 Pa jako podtlak. Tomu potřebný objem proudění odpovídá úniku vzduchu v závislosti na vnitřním povrchu a zkušbním tlaku, tyto limity jsou stanoveny v příslušných normách. Uživatel zvolí zkušební tlak a zadá vnitřní povrch. Přístroj automaticky detekuje únik vzduchu na základě plochy a tlaku, poté systém klasifikuje do třídy těsnosti.

Kontrola těsnosti v sériové výrobě vzduchových systémů

Dokumentace kvality v sériové výrobě je stále velmi důležitá. Zkouška může probíhat paralelně bez většího narušení výroby v průběhu několika minut. Její provedení u hranatého potrubí i u tvarovek, pomocí zkoušky podtlakem se stanoví odchylky od normy. Zkoušené je pouze krátce na testovací desku postaveno a zakryto volným víkem.

Kontrola těsnosti zástavby bytových větracích systémů dle ČSN EN 14134

Kontrola těsnosti bytových větracích systémů je podobná kontrole těsnosti dle ČSN EN 12599. Únik se má měřit alespoň na třech bodech při tlakové diferenci okolo 20 Pa, 60 Pa a 200 Pa. Měření se třemi různými tlaky není z dnešního pohledu již nezbytně nutné, tato norma je z roku 2004 a v současné době je na evropské revizi.

Technické údaje
Tlak:
Princip: piezo-rezistivní polovodičový senzor
Rozsah měření: ± 7000 Pa
Rozlišení: 0,1 Pa...± 900 pa, poté 1 Pa
Přesnost: ± 0,5 Pa, ± 2,5% z nam. hodnoty
Objemový průtok: (při 1013hPa a 20°C)
Princip měření: termický (zchlazovací) anemometr
Rozsah měření: 0,0000 až 55,00 l/s
Rozlišení: 0,0001 l/s až 0,3000 l/s
0,001 l/s až 3,000 l/s
0,01 l/s > 3,00 l/s
Přesnost: ± 0,0009 l/s nebo ± 5% z nam. hodnoty
Všeobecné:
Napájení: 110...230 V, 50...60 Hz
Příkon el. proudu: max. 9 A
Pracovní teplota: 5 °C až 40 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 50 °C
Hmotnost: 9,5 kg
Rozsah dodávky
 • Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchových systémů
 • měřící vzduchová hadice 3,75 m
 • měřící vzduchová hadice 4 m ke adaptéru
 • měřící tlaková hadice 10 m
 • kalibrační protokol
 • síťový kabel 2,5 m
 • adaptér 0,3
 • 2 mosazné vsuvky
 • hadicové konektory pro měření podtlaku
 • filtr
 • silikonový olej
 • 2 přepravní kufry
Wöhler
7100

Príslušenstvo