search

Woehler IQ 300 - meranie CO2

277,20 €   s DPH

231,00 €   bez DPH

7-10 dni

Prístroj Wöhler IQ 300 meria obsah CO2, teplotu, vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu. Zobrazuje  aktuálne hodnoty  a ich vývoj. Pokiaľ je prekročená  hraničná hodnota, prístroj vydá jasné varovanie zvukovým signálom. Je preto ideálny pre hodnotenie vnútornej  klímy a stavu vetrania v obytných miestnostiach, školách , zdravotníckych zariadeniach a všade tam , kde sa nachádza väčší počet ľudí v uzavretých priestoroch..

Množstvo

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE:

Merací prístroj Wöhler IQ 300 je ideálny pre sledovanie  kvality vzduchu v učebniach, čakárňach, seminárných miestnostiach apod.            Na základe nameraných údajov  kedykoľvek vyhodnotí kvalitu ovzdušia. Dôležitým faktorom pro sledovania kvality vnútorného vzduchu je obsah CO2 .  Dýchaním ľudia uvolňujú do vnútorného ovzdušia vlhkost a CO2, / oxid uhličitý / a pokiaľ sú nemocný, tak taktiež  i vírusy.          Pri vysokom obsahu CO2 vo vzduchu možno predpokladať, že vzduch je znečistený i inými látkami a z tohto dôvodu je potrebné miestnosť  vyvetrať.

Wöhler IQ 300 upozorňuje na potrebu vetrania jasne svietiacov LED diodou a zreteľným zvukovým signálom. Medzné  hodnoty výstražných funkcií sú nastaviteľné. V prípadě potreby môžu  užívatelia výstražný tón ztlmiť. Na veľkom displeji sa tieť jasne zobrazí, kedy sa  kvalita ovzdušia  stane kritickou.

HODNOTENIE  KVALITY VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA.

Údaje na displeji zobrazujú hodnotu COv reálnom čase a zároveň ich vývoj v posledných hodinách alebo dňoch, takže na tomto základe môžeme plánovať opatrenie. Súčasne prístroj indikuje obsah CO2 v miestnosti jasne svietiacou kontrolkou LED (dobrý - zelená, normálny - žltá, kritický - červená) a zreteľným zvukovým signálom upozorní , pokiaľ je  dosiahnutá hraničná  hodnota.

Okrem hodnoty CO2 zobrazuje Wöhler IQ 300  teplotu vzduchu, relatívnu vlhkosť a teplotu rosného bodu. Svetelná signalizáce CO2 tak nielenže  pomáha zaistiť optimálnu  klímu  v miestnosti, ale je taktiež  všestranným informačným prostriedkom.

Dobrú kvalitu ovzdušia zaisťuje čo najnižšia  koncentrácia aerosolov v ovzduší. Zdravé vnútorné prostredie je definované ako koncentrácia CO2 nižšia než 1000 ppm. S prístrojom Wöhler IQ 300 máte vždy na očiach parametre ovzdušia  v miestnosti a odpovedajúce  hraničné  hodnoty. Nastaviteľná funkcia alarmu vám pripomenie, aby ste zabezpečili  pravidelne čerstvý vzduch.                               Týmto opatrením výrazne zabránite šíreniu vírusov  v uzavretých miestnostiach.

Výhody:

  • jasná LED dioda,
  • akustický výstražný signál,
  • prehledný displej s veľkým zobrazením hodnoty CO2,
  • diagram vývoje kvality vnitřního ovzduší,
  • nastavitelné dle individuální specifikace,
  • funkce automatické kalibrace.

Technické údaje

Oxid uhličitý   CO2  :
Rozsah:  0...9.999 ppm
Presnosť:

±50 ppm - ±5% nameranéj hodnoty hPa: při 0...2.000 ppm

±50 ppm - ±10% nameranéj hodnoty hPa: při 2.001...9.999 ppm

Rozlíšenie: 1 ppm
Teplota:
Rozsah: 0...50 °C
Presnosť: ±0,6 °C
Rozlíšenie: 0,1 °C
Relatívna vlhkosť:
Rozsah: 0,1...99,9%
Presnosť: ±5% pri 10...90% rv a 25°C, inak ±7%
Rozlíšenie: 0,1% rv
Všeobecné údaje:
Napájanie: síťový zdroj 5 V, kábel USB-C 1,5 m
Rozmery: 190 x 100 x 65 mm

Rozsah dodávky:

  • prístroj na meranie CO2 Wöhler IQ 300,
  • napájacia jednotka 5V,
  • kabel USB-C.
4750