Meracia technika

WÖHLER - MERACIA A SKÚŠOBNÁ TECHNIKA.

Na základe výsledkov meraní a na ich vyhodnotenie sa spracovávajú odporúčania pre optimalizáciu a udržateľnosť systémov. To sa týka monitorovania systémov z hľadiska bezpečnosti, ale aj vyhodnotenia energetickej účinnosti budov, vykurovania a vetrania. Toto si vyžaduje presné meracie prístoje, ktoré sú užívateľsky prívetivé. Tiež musí zodpovedať najnovším požiadavkám v oblasti dokumentácie a spracovania výsledkov, tzn. možnosť prípravy dát a ich prenos na PC či mobilné zariadenia, tak aby im mohol používateľ dôverovať. Už od šesťdesiatych rokov minulého stolenia prehlbuje Wöhler komplexné znalosti o fyzikálnych meracích technikách. Vysoká inovačná sila a využitie najmodernejších technológií v oblasti hardvéru, softvéru a mechaniky nám umožňuje ponúkať stále novšiu meraciu techniku. Mnoho prístrojov bolo preskúšaných testovacími inštitútmi, testovaných v terénnych podmienkach a prispôsobených potrebám remeselnej výroby a priemyslu. Vďaka tomuto si môžete byť istí spoľahlivosťou a presnosťou meracích prístrojov Wöhler.

MERIACA TECHNIKA PRIAMO OD VÝROBCA Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online predajcom meracej a skúšobnej techniky, inšpekčnej techniky, čistiacej techniky a súvisiacich zariadení vyrábaných firmou Wöhler Technik Gmbh. 

Podkategórie

 • Analýza spalín
  <p></p> <p><strong>ANALYZÁTORY  SPALIN NA VŠETKY  MERANIA</strong></p> <p>Okrem širokéj škály funkcií sa naše moderné analyzátory vyznačujú predovšetkým jednoduchím ovládaním , takže s amôžte sústrediť na svoju prácu. Robustné zariadenia na meranie spalínuľahčujú vyhodnotenie vykurovacích systémov.</p> <p></p>
 • Meranie tlaku
  <p>Tlakomery kontrolujú tesnosť potrubia, napomáhajú nasataveniu horákov, merajú diferenčné tlaky, môže sa s nimi prevádzať 4 či 8 Pa test a ťah komína. Takové merania sú potrebné napríklad v íklad v potrubí pre pripojenie  k pitnéj  vodeoa plynovodom. Tlak je jedním z fyzických faktorov, ktoré hrajú dôležitú úlohu roli v každodennej  práci remeslníkov  a v  stavebnictve.</p> <p>Tlakomery pomáhajú  hlavne v oblasti VODA-KURENIE-PLYN, ale tiež v oblasti infraštruktúry, klimatického odvetvia a ďalších odvetví. Na týchto stránkách najdetee produkty pre rôzné využitie, ktoré môžu testovat a merať rôzné oblasti tesnosti a tlaku. Vzduch a kvapaliny, taktiež i plyny môžu byť testované našimi tlakomermi. Je tiež možné digitálne prenášať meranie a tým zaznamenávať a zpracovávať  väčší počet merania. Niektoré tlakoměry majú vstavané dátové pamäte. Okrem toho môžme s prístrojmi prevádzať plnoautomatické testy tesnosti. Taktiež môžte naše prístroje použiť ako súčasť vo výrobnom procese, alebo vovede a výskume.</p> <div id="category_description_full" class="unvisible rte"> <p></p> </div>
 • Detekcia plynu
  <p><strong>DETEKTORY ÚNIKU PLYNU PRE VAŠE POUŽITIE.</strong></p> <p>Na tejto stránke  ponúkame detektory plynu a príslušenstva pre spoľahlivú kontrolu prevedenia inštalácií plynových zariadení a ich systémov.</p>
 • Teplomery, vlhkomery
  <p><strong>TEPLOMERY A VLHKOMERY PRE VAŠE POUŽITIE.</strong></p> <p>Teplomery, prístroje na meranie vlhkosti , to všetko sú jednoduché prístroje na meranie základných veličín  používaných materiálov. Spoľahlivo zmeriate vlhkosť dreva, sypkých materiálov, stavebných materiálov.</p>
 • Ostatné meracie prístroje
  <p><strong>OSTATNÉ MERACIE PRÍSTROJE - MERANIE PRAŠNOSTI, TESNOSTI BUDOV, TESNOSTI DYMOVODOV...</strong></p> <p>Naša firma je  predajcom prístrojov na meranie prašnosti, tesnosti stavieb (budov), tesnosti dymovodov (komínov), meranie CO, meranie hluku, meranie klímy v miestnosti zariadenia, tlakové skúšky kanalizácie a pod. vyrábané firmou Wöhler Technik Gmbh.</p> <p>Aktuálne údaje o vzduchu sú vďaka meraniu <strong>jemného prachu</strong> vždy na očiach ! Tuhé častice (forma suspendovaných častíc) pozostávajú z komplexnej zmesi pevných a kvapalných častíc a predstavujú relevantný environmentálny problém, ktorý obmedzuje výkonnosť a môže mať aj vážne následky na zdravie.</p> <p>Prístroje na meranie jemného prachu sa tu používajú na kontrolu krbov, ktoré sú prevádzkované na tuhé palivá. Dnes je možné toto meranie vykonať priamo na mieste pomocou zariadenia na meranie pevných častíc .</p> <p>Merajte pevné častice pomocou presnej technológie!</p> <p></p> <p>Meranie jemného prachu je možné vykonať gravimetricky priamo na mieste a okamžite vyhodnotiť. Obsah prachu, koncentrácia O2 a koncentrácia CO sa pri meraní jemného prachu zobrazujú graficky alebo numericky na prístroji na meranie jemného prachu a vyhodnotenie krbu prebieha automaticky. Prístroj na meranie pevných častíc je veľmi praktický a napriek tomu robustný, vďaka čomu je ideálnym spoločníkom na merania.</p> <p></p>
 • Príslušenstvo a náhradné diely
  <p>Ku všetkým ponúkaným  prístrojom si môžete vybrať bohaté príslušenstvo.</p>

Počet produktov: 189

Zobrazené produkty: 1-24 z 189 položiek

Aktívne filtre