Meranie tlaku

Tlakomery kontrolujú tesnosť potrubia, napomáhajú nasataveniu horákov, merajú diferenčné tlaky, môže sa s nimi prevádzať 4 či 8 Pa test a ťah komína. Takové merania sú potrebné napríklad v íklad v potrubí pre pripojenie  k pitnéj  vodeoa plynovodom. Tlak je jedním z fyzických faktorov, ktoré hrajú dôležitú úlohu roli v každodennej  práci remeslníkov  a v  stavebnictve.

Tlakomery pomáhajú  hlavne v oblasti VODA-KURENIE-PLYN, ale tiež v oblasti infraštruktúry, klimatického odvetvia a ďalších odvetví. Na týchto stránkách najdetee produkty pre rôzné využitie, ktoré môžu testovat a merať rôzné oblasti tesnosti a tlaku. Vzduch a kvapaliny, taktiež i plyny môžu byť testované našimi tlakomermi. Je tiež možné digitálne prenášať meranie a tým zaznamenávať a zpracovávať  väčší počet merania. Niektoré tlakoměry majú vstavané dátové pamäte. Okrem toho môžme s prístrojmi prevádzať plnoautomatické testy tesnosti. Taktiež môžte naše prístroje použiť ako súčasť vo výrobnom procese, alebo vovede a výskume.

Podkategórie

Počet produktov: 20

Zobrazené produkty: 1-20 z 20 položiek

Aktívne filtre