Kontaktné údaje

REDWELL Slovensko, s.r.o.
Baláže 38
976 11 Baláže
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 903 810 012
E-mail: woehler@woehler.sk

Kamenná prevádzka
Horná 30
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Miroslav Tišliar

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 16:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: REDWELL Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Baláže 38, 976 11 Baláže

IČO: 36646954
IČ DPH: SK2022162747 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 17.03.2006 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka 11413/S.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK3975 0000 0000 4003 457549
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4003457549 / 7500

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Slovenská republika

Telefón: +421 48 412 49 69, 048
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj