Záznamník měření CO2 oxidu uhličitého, teploty a vlhkosti vzduchu CDL 210
search
 • Záznamník měření CO2 oxidu uhličitého, teploty a vlhkosti vzduchu CDL 210
 • Záznamník měření CO2 oxidu uhličitého, teploty a vlhkosti vzduchu CDL 210

Záznamník merania CO2,teploty a vlkosti- Wöhler CDL 210

289,20 €   s DPH

241,00 €   bez DPH

7-10 dni
 • prístroj Wöhler CDL 210 so záznamom údajov o koncentrácii oxidu uhličitého (CO2), teploty a vlhkosti vzduchu
 • USB kábel
 • napájací zdroj
 • software
Množstvo

Meranie CO2  (oxidu uhličitého), teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti - Wöhler CDL 210

Prístroj na meranie CO2 je ideálny na sledovanie koncentrácie CO2 v budovách. Obsah CO2 je rozhodujúci pre určovanie kvality vnútorného vzduchu a pomáha optimalizovať vaše vlastné správanie pri vetraní. Zobrazuje sa aj teplota a vlhkosť vzduchu a podporuje vás pri analýze problémov (ako je nepohodlie, vlhkosť, plesne, problémy s koncentráciou).

Prístroj Wöhler CDL 210 slúži pre zber údajov  oxidu uhličitého CO2, teploty a vlhkosti vzduchu. Používa sa pre monitoring klimôžme namerané dáta ďalej graficky zpracovať. Pri prekročení nastavenéj hodnoty oxidu uhličitého CO2upozorní prístroj CDL 210 užívateľa akustickým signálom.

Mezi hlavní přednosti přístroje CDL 210patří:

velký displej pre zobrazenie  oxidu uhličitého CO2 s nastaviteľnou medznou hodnotou                                  zvukový a vizuálny signál a funkcia nastaviteľnej hraničméj hodnoty                                                              automatická ochrana proti ztrate dat pri výpadku napájania

Hlavné využitie  přístroja CDL 210:
 • odbor vykurovanie
 • obor vzduchotechnika
Technické údaje
Oxid uhličitý CO2:
Rozsah merania: 0 - 2.000 ppm ( 2.001 - 9.999 ppm mimo specifikovaný rozsah)
Rozlišenie: 1 ppm
Presnosť: 50 ppm, ± 5% z nameranéj hodnoty ( 0 – 2.000 ppm )
Princip merania: NDIR - postup (nedispersívna infračervená absorpcia)
Meranie teploty:
Rozsah merania: -10 °C až 60 °C
Rozlíšenie: 0,1 °C
Presnosť: ± 0,6°C (± 0.9°F )
Meranie  vlhkosti:
Rozsah merania: 5 - 95%
Rozlišenie 0,1%
Presnosť: ± 3% při rozsahu 10 - 90%, inak
± 5% z nam. hodnoty
Obecné informacie:
Displej: súčastné zobrazenie oxidu uhličitého CO2, teploty a relatívnej vlhkosti
Posúdenie klímy: Good; Normal; Poor
Napájanie: AC napájanie, 5 V; 0,5 A
Prepojenie s PC: USB rozhranie
Pameť: 6 000 nameraných hodnôt v za sebou
Rozmery: 120 x 100 x
70 mm
Hmotnosť: 208 g
Rozsah dodávky
 • prístroj Wöhler CDL 210
 • USB kábel
 • napájací zdroj
 • software

Wöhler
6648