Kotle na tuhá paliva

V této části seznámíme čtenáře s jednotlivýmí pracovními postupy a legislativními předpisy týkající se zdrojů energie na vytápění. Především se bude jednat o kotle na tuhá paliva a plynové kotle. Pracovnící firmy Wöhler disponují dlouhodobými zkušenostmi v tomto oboru.

Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva patří k tradičním zdrojům energie na vytápění v ČR. Díky plynofikaci koncem minulého století pokleslo množství těchto zdrojů tepla, ale i tak přibližně 24 % domácností využívá tohoto typu spalovacího zařízení k vytápění objektů. K hlavním palivům patří uhlí, kusové dřevo a v poslední době hodně využívaná biomasa.

Čištění spalinových cest

1. ČIŠTĚNÍ SVÉPOMOCÍ - štosákové kartáče


Kdo doma topí tuhými palivy a čistí komín pravidelně na podzim a na jaře, dělá dobře. Mezi nejčastější závady, které mohou způsobit požár objektu, patří hromadění velkého nánosu sazí v komíně a usazování dehtu. Aby v topné sezoně komín sloužil bez závad, můžete si jej nyní čistit svépomocí a pak stačí jednou ročně pozvat kominíka na kontrolu (dle nařízení vlády č. 91/2011).

Specializujeme se na výrobu čistící komínové techniky, kde kromě nářadí určeného pro profesionální použití, vyrábíme i kartáče na čištění komínů svépomocí. Při výběru vhodného typu kartáče musíte vycházet z několika faktů:

 • průřez a výška spalinové cesty
 • materiál, z jakého je vyrobena vložka spalinové cesty
 • čištění zespoda nebo shora podle umístění čistícího otvoru
 1. Pro kvalitní vyčištění je důležité, aby rozměr kartáče byl shodný s průřezem komína.
 2. Když máte komínovou vložku vyrobenou z nerezového plechu, musíte použít k čištění pouze kvalitní nerezové kartáče. U ostatních vložek můžete použít i ocelové kartáče. Naše nerezové a ocelové kartáče jsou vyráběny z plochých drátů (lamel), takže čistící plocha kartáčů se zvětšuje a tím se i zvyšuje jejich účinnost.
 3. Zjistěte si, zda budete čistit ze střechy, z půdy či paty komína. Při čistění ze střechy musí být bezpečný přístup výlezem, po žebříku, stupních či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík. Jinak lze použít komínová dvířka v podkroví, případně u komínů do šesti metrů výšky i dolní dvířka. Odmontujte komínovou stříšku či hlavici.
 4. Pokud budete čistit komínovými dvířky umístěnými dole nebo v podkroví, je nejvhodnější použít nastavitelnou čistící plastovou tyč délky 1,4 m se štosákovým kartáčem. Počet tyčí si jednoduše odvodíte z výšky komína a nejlepší je počítat s jednou tyčí navíc. Tyč s kartáčem zastrčte do dvířek a postupně přidávejte jednotlivé tyče. Proti vniknutí sazí do místnosti během čištění můžete použít např. molitanovou ucpávku, která je bezpečně udrží uvnitř.
 5. Pro čištění ze střechy se používá lanové nářadí se závažím a kominickým „sluníčkem“. Ucpěte dvířka od kamen.
 6. Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů. Při čištění dvířky umístěnými v podkroví nejdříve vymeťte horní část komína nakonec spodní. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Pokud je komín hodně zanesený, postup opakujte dle potřeby.
 7. Alespoň jednou ročně byste měli vynést usazeniny napadané v dolní části komína. K jejich vymetení slouží dvířka pod místem připojení kamen či kotle, počítejte s tím, že se saze mohou vysypat. Vyberte je do nádoby z nehořlavého materiálu.

Vedle pravidelné údržby komína je ještě velmi zásadní kvalita paliva. Čím méně kvalitní je, tím více se komín zanáší a tím častěji potřebuje údržbu. Pokud topíte dřevem je důležité, aby bylo řádně suché ( min. 2 roky).

ČIŠTĚNÍ SVÉPOMOCÍ - štosákové kartáče ČIŠTĚNÍ SVÉPOMOCÍ - štosákové kartáče ČIŠTĚNÍ SVÉPOMOCÍ - štosákové kartáče

2. PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ - pomocí ohebné hřídele


Vypalování komína je velmi stará technika čištění. Dá se říct, že je stejně stará jako kominické řemeslo samo. Pokud komín není pravidelně čištěn odborně způsobilým pracovníkem v předepsaných intervalech, zpravidla dochází k zanesení stěny komína hořlavým dehtem a následně k jeho vznícení. Při neregulovaném hoření dehtu dochází k teplotám až 1 000 ° C, což je teplota, při které v mnoha případech došlo k požáru celého objektu. Regulované vypalování komínů musí být tedy prováděno vždy pod dohledem zkušeného specialisty na tuto techniku.

Dnem 1.1.2011 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb, které pojednává o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, v jehož obsahu jsou stanoveny podmíky pro kontrolu, čištění a provádění revize spalinové cesty, kde vypalování komína je popsáno v ust. § 7 tohoto nařízení tímto způsobem:

 1. Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.
 2. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
 3. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
 4. Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů před dnem zahájení této činnosti.

V žádném případě se tedy nejedná o jednoduchou záležitost, zejména když vezmeme v úvahu vysokou teplotu, která vzniká při zahoření sazí. Vypalovat lze pouze komíny cihlové, šamotové, keramické apod., nikoli komíny vložkované hliníkem, nerezem a jinými materiály. Jako důvod vypalování lze uvést : špatný tah komína, příprava pro frézování komína, jeho čištění a kontrola.

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ - pomocí ohebné hřídele

Společnost Wöhler reagovala začátkem roku 2010 na tuto skutečnost tím, že uvedla na trh technickou pomůcku pro čištění spalinové cesty. Jedná se o 10 metrů dlouhou mechanicky poháněnou frézu, která pomocí speciální řetězové hlavy dokáže odstranit pevné usazeniny ze stěny spalinové cesty téměř beze zbytku. Součástí frézy je kluzná spojka, jejímž účelem je chránit pracovníka před mechanickými zpětnými rázy. Kluzná spojka je umístěna v rukojeti hřídele. Řetězovou hlavu lze roztočit až na 1 200 otáček za 1 minutu. Oba konce mají ložiskové uložení a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Minimální poloměr ohybu hřídele je 300 mm. Propojení hlavice a pohonné jednotky (vrtačky) je zprostředkován pomocí spirálově stočeného středového drátu, který je chráněn polyamidovým obalem.

Tento typ ohebné hřídel je možné používat také k čištění kotlů, kanalizačních přípojek a větracích šachet. V takovýchto případech lze používat namísto řetězové hlavy různé typy kartáčů vyráběných společností Wöhler Bohemia s.r.o. Jedná se o ocelové kartáče, technické kartáče vyrobené z umělých vláken nebo kartáče z nerezových materiálů (ČSN EN 10088-3/ X10CrNi18-8/ WNr. 1.4310).