Okružní kartáče

Nacházejí uplatnění v téměř všech průmyslových oborech, které zahrnují kovozpracující průmysl stejně jako i dřevařský a textilní průmysl. Kartáče jsou nenahraditelné tam, kde je vyžadována vyšší kvalita, racionalizace a automatizace výrobních procesů. Při odjehlování trubek a odstraňování otřepů z různých ocelových nebo hlinikových profilů na automatických odjehlovacích strojích. Odstraňování rzi z kovových materiálů a při povrchovém čištění plechů. Jako osazovací materiál lze nabídnout ocelový drát, lankový drát, nerezový či speciální polyamid s karbidem křemíku.

Skládají se z jednoho nebo více jednotlivých segmentů, mohou se montovat přímo na vnitřní trubku nebo přízpůsobit pomocí středového adaptéru (víka, vložky) vašemu stroji.

Použití

  • zdrsnění povrchu
  • strukturování povrchů
  • broušení
  • odstranění rzi a starých vrstev (okuje, nečistoty, barva)
  • srážení ostrých hran

Okružní kartáče

Okružní kartáče

Okružní kartáče Okružní kartáče Okružní kartáče Okružní kartáče