Vytápění

V posledních letech dochází ke značným legislativním a technickým změnám v oblasti teplené energie a účinnosti její výroby. Těmto změnám se firma Wöhler pružně přizpůsobuje a nabízí mnoho přístrojů na kontrolu a optimalizaci otopných soustav včetně zdrojů tepla. V této kapitole se Vám budeme snažit přiblížit praktické využití jednotlivých přístrojů a seznámit s pracovními postupy měření dle platné legislativy pro Českou republiku.

Tuto sekci jsme rozdělili na dva okruhy

  • Provoz a údržba zdrojů tepla – zahrnuje především problematiku samotných zdrojů tepla, jako jsou kotle na tuhá paliva, plynová zařízení, zabýváme se zde jejich správnou funkcí, optimalizací provozu, údržbou atd.
  • Otopné soustavy – v této kapitole se zamýšlíme nad optimálním provozem ostatních prvků otopné soustavy (otopná tělesa, nastavením vyvažovacích ventilů atd.)