Spirálové kartáče

Spirálové kartáče

Těmito kartáči jsou vybavovány odmašťovací a mořící linky. Kartáč je spirálovitě navinut na hřídel nebo je dodáván ve formě jednotlivých segmentů – paketů , jejichž jednotlivé závity jsou většinou 6x po obvodu svařeny, takže tvoří kompaktní celek, který si odběratel sám nasazuje na hřídel. Pakety jsou většinou tam, kde výrobce a odběratele dělí značná vzdálenost, takže je obtížné posílat k navinutí hřídele. Přímé navíjení spirálového kartáče na hřídel se naopak uplatňuje tam, kde je snadné dodat výrobci kartáčů hřídele od odběratele. Pakety dnes nahradily v minulosti praktikované zasílání volných spirálových kartáčů (nenavinutých na hřídeli a nefixovaných svařením jednotlivých závitů spirálového kartáče). Při zasílání volných spirál docházelo k poškozování kartáče během přepravy a především během vlastní, odběratelem prováděné montáže kartáče na hřídel. Montáž byla velice pracná a v každém případě velice nekvalitní, což se mimo jiné odrazilo i na životnosti kartáče.

Použití

 • automobilový průmysl
 • tiskařský průmysl
 • elektro-průmysl
 • sklářský průmysl
 • kovozpracující průmysl
 • ocelářský průmysl
 • textilní průmysl

Válcové spirálové kartáče jsou definovány těmito rozměry

 • vnější (pracovní) ø kartáče
 • vnitřní průměr kartáče (je totožný s ø hřídele, na kterou je kartáč navinut nebo v případě paketů nasunut)
 • délka kartáče (délka pracovní části kartáče)
 • specifikace osazovacího materiálu a použité pásové oceli (obyčejná, nerezová)

Např. 350/180 x 1200 SC 1,4 K80 VA

350/180 x 1200 SC 1,4 K80 VA

Materiál spirálových kartáčů

Materiál se volí podle použití kartáče a lze všeobecně říci, že je možné použít jakýkoliv kartáčnický osazovací materiál. Zaměříme-li se na použití v ocelářském průmyslu a především na výrobu tenkých plechů z oceli a barevných kovů válcovaných za studena, budou nás zajímat jen některé druhy osazovacích materiálů. Jestliže je válcový kartáč určen pro práci do odmašťovací linky, to znamená, že pouze pomáhá mechanicky odstraňovat z povrchu pásu plechu mastnotu a nečistoty, pak poslouží jako osazovací materiál vlákna z polypropylenu nebo polyamidu. Vlákna bývají většinou uzavřena v obyčejné ocelové pásce, neboť chemické prostředí v odmašťovací lázni není tak agresivní, aby kartáč poškodilo.

Spirálový kartáč - vnitřně svařený segment Spirálový kartáč navitnutý na hřídel Spirálový kartáč
Spirálový kartáč - vnitřně svařený segment Spirálový kartáč navinutý na hřídel Spirálový kartáč
Spirálový kartáč - volná spirála Spirálový kartáč - osazení dovnitř
Spirálový kartáč - volná spirála Spirálový kartáč - osazení dovnitř

Přiložené soubory

Spirálové válce a pakety Spirálové válce a pakety